Strieborné výročie kňazstva nášho rodáka

Nedeľa 19. jún 1988. V Dóme sv. Martina v Bratislave leží pred oltárom štyridsať sedem mladíkov v bielom, medzi nimi aj náš rodák Blažej Dibdiak. O pár minút prijmú sviatosť kňazstva. Naša farnosť bude mať novokňaza po dlhých osemdesiatich šiestich rokoch.
Od tejto chvíle, na ktorú si mnohí pamätáme, uplynulo už 25 rokov

Z O    S R D C A    B L A H O Ž E L Á M E !   Ďakovnú svätú omšu bude pán dekan Blažej Dibdiak slúžiť aj v našom kostole a to v piatok 28. júna o 1800

   V mene novotských farníkov z úprimného srdca blahoželáme, ďakujeme za doterajšiu službu a vyprosujeme predovšetkým Božie požehnanie do ďalšieho kňazského života i ochranu Panny Márie, patrónky našej farnosti.

Slávnosť vysviacky v obrazoch


Sprievod prichádza do Dómu sv. Martina
vľavo rodičia Blažeja Dibdiakaprvé čítanie číta bohoslovec štvrtého ročníka Marián Dopater z Krušetnice


druhé čítanie číta Blažej Dibdiak


kandidáti kňazstva ležia pred oltárom, spevácky zbor seminaristov spieva Litánie k Všetkým svätým


sľub vernosti


Vkladanie rúk otca biskupa. V tejto chvíli sa Blažej stáva kňazom Kristovej Cirkvi


z rúk svojho duchovného otca Rudolfa Vetríka prijíma ornát a prvykrát si ho oblieka


pomazanie rúk krizmou


odovzdanie patény a kalicha
Prvýkrát pri oltári. Novokňazi koncelebrujú sv. omšu spolu so svojim svätiteľom


prijímanie Kristovej Krvi


vkladaním mojich novokňazských rúk na príhovor ...


záverečné novokňazské požehnanie


piati novokňazi Spišskej diecézy so svojim svätiteľom a predstavenými seminára


prvé novokňazské požehnanie patrí rodičom. Matke ...


... a otcovi

Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál