Pankrác, Servác, Bonifác

Kto boli - a žili vôbec - predstavitelia obávaných studených období?


Pankrác (12.máj)

"Ľadový svätec" svätý Pankrác sa narodil okolo roku 290 vo Frygia (Malá Ázia). Traduje sa, že pochádzal z váženej kresťanskej rodiny. Matka však zomrela hneď po jeho narodení a otec o rok neskôr. Tak sa o neho staral strýko Dionýzos, ktorý sa s ním neskôr presídlil do Ríma. To bolo v čase, keď cisár Dioklecián veľmi tvrdo prenasledoval kresťanov a verejné priznanie ku kresťanstvu bolo trestané smrťou. Mladý Pankrác sa však nezľakol a svoje vyznanie neskrýval, čo malo za následok, že bol zajatý a uväznený. Bolo mu ponúknuté, že keď sa svojej viery vzdá zachráni si život. Ale 14-ročný Pankrác sa nedal presvedčiť a tak 12. mája roku 304 bol verejne sťatý. Jeho telo uschovala statočná žena v rímskych katakombách. V roku 500 pápež Symach postavil nad Pankrácovým hrobom kostol. Neskôr tu bola vystavaná bazilika sv. Pankráca ktorá tu stojí dodnes.

Servác (13.máj)

Druhý "ľadový svätec" svätý Servác pochádzal z Arménska (dátum narodenia spadá do 4. storočia). Pravdepodobne roku 340 sa stáva biskupom v Tongernu (Belgicko). Patril k najtvrdším odporcom arianizmu. Zomrel 13. mája roku 384 v Maastrichte (Holandsko) na zimnicu.
Arianizmus je christologické učenie alexandrijského biskupa Aria, ktorý nepriznáva Kristovi rovnocennosť s Bohom. Roku 325 bolo odsúdené na prvom Nicejskom koncile.
Arius vystúpil v teologických diskusiách s názorom, že pred stvorením sveta stvoril Boh-otec Krista ako prostredníka medzi sebou a tvorstvom a že teda obaja nie sú rovnakej podstaty.(wikipédia)

Bonifác (14. máj)

Tretí "ľadový svätec" svätý Bonifác, sa podľa legendy narodil v Ríme v 3. storočia. Bohatá Rimanka - kresťanka - ho poslala do Tarzu v Malej Ázii (dnešné Turecko), aby tam pre ňu so svojimi druhmi vyhľadával ostatky mučeníkov. Bonifác sa do tej doby o kresťanskú vieru nezaujímal a tak bral cestu skôr ako povyrazenie. V Tarze bol svedkom toho, ako sú tu kresťania kruto a bez súcitu v celých zástupoch verejne pre vieru zabíjaní. Pod vplyvom hrozných zážitkov sa verejne prihlásil k viere Ježišovej. Bol okamžite uväznený a po krutom mučení ho vhodili do variacej sa smoly. Legenda hovorí, že jeho priatelia priniesli nakoniec do Ríma ostatky len jedného mučeníka - Bonifáca. Tam ho pochovali na via Latina. To všetko sa malo stať okolo roku 306.

Janka S., serdelova@gmail.com
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál