Máj, máj, máj zelený.....

Novoť - 30. apríl 2013 - bol pre všetkých - klientov i zamestnancov - už tradične iný ako ostatné dni.


Od rána rozvoniaval guláš a hrala hudba. Ženy zdobili stužkami máj, muži sa prizerali. Neskôr medzi nás prišli aj naši priatelia z Jednoty dôchodcov zo Zákamenného, vyobliekaní v krojoch a s harmonikou. Urobili nám všetkým dobrú náladu. Približne o 10:00 sa ujali práce naši údržbári a za výdatnej pomoci „silákov“ z radov klientov a búrlivého povzbudzovania ostatných postavili bohato ozdobený „ Máj“. A potom začala zábava. Tancovali sme, spievali .....


0861


0862


0863


0864


0865


0866


0867


0868


0869


0870


0871


0872


0873


0874


0875


0876


0877


0878


0879


0880

ZPS a DSS Novoť, ddnovot@vuczilina.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál