Darujte 2 % z Vašej dane OZ PELIKÁN - NOVOŤ

Novoť - Vážený darca, v tomto období môžete významným spôsobom pomôcť Občianskemu združeniu PELIKÁN – NOVOŤ, preto sa uchádzame o Vašu priazeň.


Rozhodnite o použití 2 % z Vami zaplatenej dane a za prijímateľa poukázanej sumy určte práve naše občianske združenie. Darovaním finančných prostriedkov sa budete podieľať na zvyšovaní sociálnej kvality života seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov v ZPS a DSS Novoť.
Veríme, že podporíte naše úsilie vytvárať radostné a nezabudnuteľné okamihy osamelým a chorým ľuďom.
Ďakujeme !

PELIKÁN – Novoť, o. z.
Novoť 976, 029 55 Novoť
IČO: 42070074
účet : Slovenská sporiteľňa číslo 0324189620 / 0900

Podrobnejšie informácie získate na www.novot.sk www.rozhodni.sk, alebo na kontaktoch:
Tel: + 421 43 5524 287, Fax: + 421 43 5524 286
e-mail: pelikan.novot@vuczilina.sk

Tlačivo: VYHLÁSENIE o poukázaní sumy získate kliknutím TU, na uvedených kontaktoch, alebo na vrátnici ZPS a DSS Novoť.

ZPS a DSS Novoť, ddnovot@vuczilina.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál