Pozvánka na Novotské furmanské dni

Novoť - Agrovex Novoť, Obec Novoť a Lesy SR, odštepný závod Námestovo Vás pozývajú na deviaty ročník Novotských furmanských dní.
Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál