Dobrá novina po osemnástykrát

Novoť - Aj tento rok zavítali do našich domovov koledníci DOBREJ NOVINY. Deti z eRka - Hnutia kresťanských spoločenstiev detí a birmovanci pod vedením animátorov rozniesli radostnú zvesť o narodení Spasiteľa do všetkých kútov našej farnosti.


„Počítame s vami, aby ste naučili celý svet, čo je láska.“

Ján Pavol II.

Už osemnásť rokov putujú v čase Vianoc po slovenských farnostiach malí i veľkí koledníci, aby ľuďom odovzdali radostnú zvesť o narodení Ježiša Krista, a od štedrých darcov vyzbierali pomoc pre svojich rovesníkov v chudobných častiach sveta. Už viac ako desaťročie sa do tejto akcie zapájajú aj deti z našej farnosti. Tento rok je projekt zameraný predovšetkým na pomoc ľuďom s postihnutím.
Viac o projekte Dobrá novina sa dozviete na www.dobranovina.sk

Galéria k článkuStanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál