Výzva mladým k účasti na projekte Sila prírody

Novoť - Občianské združenie Trik pozýva päť mladých ľudí (chalanov aj dievčatá) z Novote, alebo jej okolia, na účasť na ekologicky zameranom projekte pre mladých ľudí Power in Nature (Sila prírody) v Lubline (Poľsko).


Účasť na projekte spočíva z 10-dňovej návštevy Poľska, kde spolu so skupinkou mladých Poliakov a Poliek budeme realizovať rôzne tvorivé dielne zamerané na ekologické témy ako napr. recyklácia, ekologické čistenie a drogéria, doprava i umenie. Na programe bude aj spoznávanie poľskej kultúry – jazyka, jedla a hudby.

Prihlásiť sa môžete najneskôr do 15. 9. 2012

Tak sa ponáhľajte!

Projekt bude realizovaný v dňoch: 20. – 30. septembra 2012

Podmienky účasti:

Vek: 17 – 25 rokov (Od účastníkov, ktorí budú mať menej ako 18 rokov budeme požadovať písomný súhlas rodičov s účasťou na projekte.)

Finančný vklad: Účastník si preplatí iba 30% nákladov na cestu (predpokladaná suma: 15 - 20 Eur) a vybaví si cestovné poistenie (S vybavením poistenia poradíme, suma za 10 dní sa pohybuje okolo 13 – 15 Eur.).

Ďalej požadujeme chuť cestovať, túžbu zažiť dobrodružstvo, spoznávať nové veci aj ľudí.

Čo ponúkame:

Finančný vklad: Účastníci budú mať predplatené vopred 100% náklady na ubytovanie v hoteli a 100% náklady na stravu (okrem cesty tam a späť). Čo sa týka cestovných nákladov, účastník uhradí 30% cestovných nákladov, čo predstavuje sumu 15 – 20 Eur, zvyšných 70% mu bude preplatených po predložení originálov cestovných lístkov.

Dozor: Na účastníkov projektu pod 18 rokov budú dohliadať dve členky združenia Trik, ktoré majú viac ako 25 rokov.

Certifikát o účasti: Účastníkom bude poskytnutý certifikát Youth Pass ako doklad o účasti na projekte.

Ospravedlnenie do školy: Združenie Trik poskytne účastníkom potvrdenie o účasti/ospravedlnenku.

Najväčšie výhody: nové teoretické vedomosti aj praktické zručnosti z oblasti ekológie, dobrodružstvo, noví priatelia, precvičenie si komunikácie v cudzom jazyku a zábava.

Projekt Power in Nature je financovaný Európskou úniou v rámci programu Mládež v akcii. Občianske združenie Trik je partnerom projektu.

Kontakt: Martina Prokopová, martina.prokopova@oztrik.sk

Pri prihlásení sa uveďte svoje meno, vek, telefónny kontakt na Vás, prípadne Vašich rodičov, a napíšte nám pár slov o tom, čo Vás k účasti motivuje.

http://www.oztrik.sk/nezaradene/vyzva-k-ucasti-na-projekte-sila-prirody-power-in-nature/

Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál