Posvätenie kaplnky a sochy sv.Huberta

Novoť - Posvätenie kaplnky a sochy sv. Huberta.


Dňa 26.augusta 2012 o 11,00 hod.sa konala slávnostná sv.omša v lokalite Bieranka v Novoti.Slávnostnú sv.omšu celebroval vdp.dekan Blažej Dibdiak spolu s vdp.Richard Ondáš,Dušan Majerčák,Vladimír Klein,Marián Dopater.Slávnostná sv.omša bola z príležitosti posvätenia kaplnky a sochy sv.Huberta patróna poľovníkov.
Kaplnku naprojektoval Ing.architekt Jozef Šimjak z Novoti.Poľovníci spoločne z kamenármi Žitniakovcami z Or.Polhory,tesárom Dušanom Prokopom z Novoti,firmou Novšindel Novoť Štefanom Bulákom a Obecným úradom Novoť vybudovali kaplnku zasvätenú sv.Hubertovi,v prekrásnej Božej prírode.Nech pri tejto kaplnke,ako to v homílii povedal vdp.Marián Dopater návštevníci získajú veľa Božích milostí.Kaplnka sv.Huberta nech slúži na oslavu nášho trojedinného Boha. Bola tu ešte jedna milá slávnosť a to prvé rozvinutie našej poľovníckej zástavy,ktorú 18.augusta 2012 na oravskom hrade v kaplnke sv.Michala posvätil vdp.dekan Blažej Dibdiak.Bola tu aj prvá zástava na Slovensku a to z Kysúc z Poľ.združenia Kysucký Lieskoviec,Povina a Lodno.
Po slávnostnej sv.omši sa podával pre účastníkov chutný guláš z diviny.
Z výstavbou kaplnky sa začalo 30.mája 2012.Viac na http:www.pznovot.sk


293


294


295


296


297


298


299


300


301


302


303


304


305


306


307


308


309


310


311


312


313


314


315


316


317


318


319


320


321


322


323


324


325


326


327


328


329


330


331


332


333


334


335


336


337


338


339


340


341


342


343


344


345

Jozef Šimjak, josef.simjak@seznam.cz
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál