Posvätenie poľ.štandarty

Oravský Podzámok - Posvätenie poľ. štandarty
31.8.2012: Pridané fotografie z akcie.


Dňa 18.augusta na oravskom hrade v kaplnke sv. Michala posvätil vdp. dekan Blažej Dibdiak poľovnícku štandartu, resp.zástavu poľovníckemu združeniu Novoť. Slávnostnú sv.omšu ,ktorá bola o 12,00 celebroval vdp.dekan Blažej Dibdiak s vdp.Richardom Ondášom a vdp.Vladimírom Kleinom,našim bývalým duchovným otcom.Po slavnostnej sv.omši nasledoval akt odovzdania poľ.štandarty v sále zbrojnošov za asistencie Juraja Thurza,jeho manželky.Je to v poradí tretia zástava na Slovensku,druhá na Orave.Len spomeniem že prvá zástava je na Kysuciach,druhá zástava v Oravskej Polhore a tretiu máme my poľovníci z Novoti.Z rúk zástupcu OKO Námestova p.Schneirera Viktora ju prebral predseda Poľ.združenia Novoť Jozef Šimjak,ktorý ju odovzdal zástavníkovi p.Marekovi Pidíkovi a asistencii pp.Pidíkovi Ladislavovi juniorovi a Miroslavovi Poletovi zo slovami:"Odovzdávam pod vašu ochranu a starostlivosť najcennejší symbol nášho poľovníckeho združenia.Chráňte ho ako ozajstný poklad pre nás a pre našich následovníkov."Pred týmto aktom odovzdania poľ.štandarty bolo pasovanie za členov do poľovníckeho združenia Novoť pp.Pidíka Mareka a Buláka Antona,kde ctihodným svedkom bol Juraj Thurzo,ktorý im odovzdal pasovací list.Poľovnícku zástavu nám ušila svetoznáma firma Velebný z Ústí na Orlicí,kde jej majiteľ Zdeněk Velebný sa osobne aj s manželkou zúčastnil na posvätení poľ.štandarty na oravskom hrade.Podotýkam,že uvedené firma ušila aj vlajku Slovenskej republiky po rozdelení Československa.Firma Velebný šije vlajky do celého sveta.Ich internetová stránka je www.velebný.cz.


203


204


205


206


207


208


209


210


211


212


213


214


215


216


217


218


219


220


221


222


223


224


225


226


227


228


229


230


231


232


233


234


235


236


237


238


239


240


241


242


243


244


245


246


247


248


249


250


251


252


253


254


255


256


257


258


259


260


261


262


263


264


265


266


267


268


269


270


271


272


273


274


275


276


277


278


279


280


281


282


283


284


285


286


287


288


289


290


291


292

Jozef Šimjak, josef.simjak@seznam.cz
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál