"Hubostretko" v Novoti

Novoť - V dňoch 16. – 19 augusta sa v Novoti uskutočnilo zaujímavé podujatie – Medzinárodne stretnutie hubárov, ktorého sa zúčastnilo vyše päťdesiat odborníkov na huby.


Toto podujatie je na Orave už štvrté, ale tohto roku sa organizátori rozhodli práve pre našu obec a v Novoti sa všetkým páčilo. Je na škodu, že práve v tomto suchom období vôbec nerástli hríby, ale bolo dostatok húb s ktorých bola pripravená výstavka a našli sa aj zaujímavé huby, ktoré bolo treba určovať a zaraďovať podľa skupín. Niektoré naše huby prekrásne voňajú, no niektoré neuveriteľne zapáchajú. Túto prácu, ako aj vysvetlenie pre účastníkov previedol Mgr. Ján Červenka, mykológ pracujúci aj pre stránku www.nahuby.sk. Odbornú prednášku pre prácu pri fotografovaní húb nám predviedol „Oldo“, ktorý na stretnutie priniesol nesmierne zaujímavé fotoaparáty s prekvapením, že jeho optika vidí aj do vnútra huby. Zaujímavé a veľmi poučné „hubostredko“ vždy končilo večerným posedením a diskusiou o tom čo všetko sa cez deň v okolí Novoti účastníkom podarilo nájsť, zažiť, či nafotiť. Okrem mojich fotografii nám posledné tri fotografie poskytol Mgr. Ján Hraško z Poltára za čo mu ďakujeme

Foto:
435-441 Autor
442-444 Mgr. Ján Hraško


435


436


437


438


439


440


441


442


443


444

Štefan Kolenčík, kolencik@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál