Uvedenie do úradu farára

Novoť - Z poverenia otca biskupa Štefana Sečku dnes slávnostne uviedol dekan Zákamenského dekanátu Mgr. Marián Pánik do úradu farára PaedDr. ThLic. Richarda Ondáša.


Obrad uvedenia do úradu sa konal počas večernej sv. omše a bol rozdelený do troch častí.
V úvode sv. omše pán dekan prečítal dekrét otca biskupa, ktorým menoval Richarda Ondáša za novotského farára. Otec Richard držiac pravú ruku na Sv. Písme zložil slávnostnú prísahu. Potom pokračovala sv. omša liturgiou Slova.

Po homílií otec Richard predniesol Nicejsko-carihradské vyznanie viery.

Po sv. prijímaní za spevu piesne Duchu Svätý príď z neba pán dekan symbolicky odovzdal otcovi Richardovi najdôležitejšie miesta v kostole:
Svätostánok, v ktorom bude uchovávať Eucharistiu,
Sedes, miesto z ktorého bude požehnávať veriacich,
Ambónu, z ktorej bude kázať Božie Slovo,
Krstiteľnicu, kde bude udeľovať krst,
Spovednicu, kde bude odpúšťať hriechy,
a Cintorín, kde bude odprevádzať zomrelých veriacich.

Po tomto symbolickom odovzdaní udeli pán dekan všetkým záverečné požehnanie.

Galéria k článku


326


327


328


329


330


331


332


333


334


335


336


337


338


339


340


341


342


343


344


345


346


347


348


349


350


351


352


353


354


355


356


357


358


359


360


361


362

Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál