Privítanie otca Richarda

Novoť - Vo štvrtok 12. júla naša farnosť privítala nového farára, ktorým sa z poverenia otca biskupa Štefana stal PaedDr. ThLic. Richard Ondáš, rodák zo Spišskej Novej Vsi. Naposledy pôsobil ako farár v Liptovskom Trnovci, malej dedinke na brehu Liptovskej Mary.


Na úvod sv. omše otca Richarda privítal starosta obce. V krátkom príhovore pripomenul tradične dobrú spoluprácu vedenia obce s farnosťou a vyslovil nádej, že táto spolupráca bude aj naďalej pokračovať. Po príhovore mu odovzdali kvety a dar - drevorezbu od nášho rodáka Cypriána Serdela.
Duchovný otec Richard sa prítomným poďakoval za srdečné privítanie a poprosil o modlitby i o trpezlivosť, pretože " aj on je len človek s chybami a slabosťami" a prichádza z malej farnosti, "kde býva menej ľudí v kostole, ako na Orave v sakristií"

Otec Richard Ondáš sa narodil 24.12.1973. Detstvo a mladosť prežil v Spišskej Novej Vsi.
V rokoch 1992-1998 študoval v kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule. Kňazskú vysviacku prijal z rúk otca biskupa Františka Tondru 20. júna 1998.
Po vysviacke pôsobil ako kaplán v Tvrdošíne a v rokoch 2002 - 2003 ako kaplán v susednom Zákamennom. Od roku 2003 doteraz pôsobil vo farnosti Liptovský Trnovec (s filiálkami Beharovce, Beňušovce, Beníky, Ráztoky). Do jeho starostlivosti patrila aj farnosť Prosiek ((s filiálkami Liptovská Anna, Bukovina, Bobrovník, Ižipovce, Tvarožná, Hliník) a Komunita Blahoslavenstiev v Okoličnom.

V mene celej farnosti mu prajeme a vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania a ochranu Nebeskej Matky Panny Márie, patrónky našej farnosti.

Galéria k článku


300


301


302


303


304


305


306


307


308


309


310


311


312


313


314


315


316


317


318


319


320


321


322


323


324


325Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál