Akcie v mesiaci jún

Novoť - Začiatok tohto mesiaca patril váľaniu mája..


Vzhľadom k tomu, že v tento deň bolo mimoriadne nepriaznivé počasie so spílením mája sme oproti predchádzajúcim rokom skončili pomerne rýchlo.
Domov sociálnych služieb a špecializovaného zariadenia STRANÍK v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom usporiadali v dňoch 6. – 7. júna 2012 v Terchovej „Športové hry klientov“. Do súťaže sa zapojilo jedenásť zariadení. Naše reprezentovali títo klienti: Emília Černáková, Miroslav Žitko a Peter Trabalík. Súťažili v nasledujúcich disciplínach: beh na 60 m, skok do diaľky znožmo, prekážkový beh a hod tenisovou loptičkou na cieľ. Naši pretekári v kategóriách nad 40 rokov – muži, ženy obsadili tieto miesta:
ženy - Emília Černáková 3. miesto – bronzová medaila v behu na 60 m
3. miesto - bronzová medaila v skoku do diaľky znožmo
muži – Miroslav Žitko 3. miesto - bronzová medaila v hode tenisovou loptičkou na cieľ
3. miesto - bronzová medaila v prekážkovom behu
Súťažiacim vyjadrujeme úprimné poďakovanie za vzornú reprezentáciu nášho zariadenia.
Popri sviatku matiek si posledné roky pripomíname aj „Deň otcov“. Pri tejto príležitosti dňa 18. júna 2012 žiaci tunajšej ZŠ pod vedením svojich pedagógov pripravili veľmi pekný kultúrny program. Okrem ľudových piesní nechýbali ani básne a iné recitácie. Odmenou za pestrý program bol potlesk nielen od otcov, ale aj všetkých prítomných.
Ďakujeme touto cestou vedeniu ZŠ, že pri rôznych príležitostiach umožňuje učiteľom a žiakom prichádzať medzi našich klientov, aby ich svojimi vystúpeniami potešili a rozveselili. Prajeme všetkým, aby si čo najlepšie užili prázdniny a načerpali nových síl.
Zdravotnícky krúžok pod vedením pani Beáty Kolenčíkovej sa dňa 19.6.2012 zúčastnil „spoločnej opekačky“. Miesta v altánku, pred ním i na terase sa zaplnili do posledného miesta. Špekačky všetkým veľmi chutili. Chlapci hrali futbal a dievčatá s klientmi hrali spoločenské hry. Záver patril ľudovým piesňam, ktoré sme si spoločne zaspievali. Ďakujeme deťom, že venovali svoj voľný čas našim seniorom.
Farský klub z Lokce pre klientov tunajšieho zariadenia dňa 20.6.2012 pripravil veľmi známu rozprávku „Princezná a sedem trpaslíkov“. Jednotlivé postavy deti herecky zvládli vynikajúco. Všetkých nás to milo prekvapilo, čo sa v týchto mladých talentoch skrýva. Každý účinkujúci mal pripravený pekný kostým. Ďakujeme sr. Beáte, ďalej jej spolusestre, ako aj správcovi farnosti Mgr. Jaroslavovi Majdovi, že venovali nácviku detí, ako aj organizácii veľa času, aby to v konečnom dôsledku takto nádherne dopadlo. Radosť klientov z tohto vystúpenia bola fantastická.
Dňa 21.6.2012 sme sa zúčastnili výletu v Oravskej Lesnej. Oravská lesná železnica bola prioritou, kde sme absolvovali vyhliadkovú jazdu z Tanečníka na Beskyd a späť. Všetci sme sa na túto výnimočnú atrakciu veľmi tešili. Potom sme si z vyhliadkovej veže prezreli prekrásnu panorámu okolitej prírody. Záver výletu patril občerstveniu v miestnej reštaurácii.
Večer oživených piesní sme po dlhšej pauze obnovili dňa 25.6.2012. Prihlásilo sa desať klientov, ale nakoniec ich na naše prekvapenie spievalo až šestnásť. Prekvapilo nás, aké pekné ľudové piesne viacerí vedia spievať.


0754


0755


0756


0757


0758


0759


0760


0761


0762


0763


0764


0765


0766


0767


0768


0769


0770


0771


0772


0773


0774


0775


0776


0777


0778

ZPS a DSS Novoť, ddnovot@vuczilina.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál