Akcie za mesiac máj

Novoť - Mesiac máj je jeden z najkrajších mesiacov v roku. Každoročne ho naši klienti vítajú „stavaním mája“.


Od rána šikovné ruky našich klientov dňa 2. 5. 2012 pripravovali všetko potrebné, čo k tejto milej tradícii patrí. Májku v predstihu doniesli zamestnanci. Ženy pripravili farebné stužky a ozdobili vrcholec. Za doprovodu ľudových piesní a pomoci zamestnancov máj o chvíľu stál na obvyklom mieste. Potom sme si všetci pochutnali na výbornom guľáši.

Dňa 10. mája 2012 sme pri príležitosti „Svetového dňa – Pohybom ku zdraviu“ v našom zariadení zorganizovali športový deň pre klientov. Súťažili štyri družstvá po troch klientoch v piatich disciplínach. Boli to tieto súťažné disciplíny: beh, kolky, hod loptou, hod basketbalovou loptou do koša a na bránku. Víťazom sa stalo družstvo Miroslava Žitku. Srdečne blahoželáme!
Spoločenské posedenie pri príležitosti sviatku „Dňa matiek“ sa uskutočnilo dňa 15. mája 2012. Pri tejto milej príležitosti pripravili učitelia so žiakmi tunajšej školy veľmi pekný kultúrny program na ktorom sa všetci veľmi dobre pobavili. Ďakujeme im a tešíme sa na ďalšie podujatia.
Farský klub detí z Lokce a sr. Beáta medzi nás zavítali dňa 16. mája 2012. Nakoľko sme prežívali mariánsky mesiac máj na úvod sme sa všetci pomodlili slávnostný ruženec. Potom deti rozdali obrázky Panny Márie. Nakoniec zotrvali v družnej debate.
Stolnotenisový turnaj seniorov sa po tretí krát konal dňa 25. mája 2012 v Čadci. Celkove sa turnaja zúčastnilo sedem zariadení. Naše reprezentovali pán Vangel, Struhár a Babík. Všetci sa snažili o čo najlepší výkon. V silnej konkurencii zvíťazil pán Vangel, ktorý podal vynikajúci výkon a zaslúžene obsadil prvé miesto. Odmenou mu bol pekný pohár, diplom a gratulácie. Ďakujeme mu za vzornú reprezentáciu nášho zariadenia.

V dňoch 29 – 31. 05. 2012 sa v Športovej hale CENTRUM Dabrowie Górniczej v Poľsku uskutočnila III. Medzinárodná prehliadka umeleckých zručností klientov z DSS – PUMA 2012. Tejto akcie sa z nášho zariadenia zúčastnilo päť klientov a traja zamestnanci spolu zo ZPS a DSS Likavka, ako aj „Elišky“ – seniorky z Ružomberka. V prvom dni sme navštívili prekrásne pútnické miesto na Jasnej Gore v Czestochowej. Zúčastnili sme sa na svätej omši pred milostivým obrazom Panny Márie – Kráľovnej Poľska. Po jej skončení sme si prezreli baziliku a jej okolie.
Ďalší deň sme sledovali jednotlivé vystúpenia z viacerých krajín. Naši klienti predviedli veľmi pekné cvičenia na fit loptách. Zvládli to veľmi dobre. Úprimne im ďakujeme, že naše zariadenie reprezentovali na medzinárodnej úrovni. Po vystúpení nasledovalo občerstvenie, spev a tanec. Za spevu ľudových piesní sme šťastne docestovali domov, kde sme ešte spoločne posedeli v altánku s našimi priateľmi. Bolo to veľmi pekné a tešíme sa na podobnú akciu v budúcom roku.

Pri príležitosti Svetového dňa – Deň bez tabaku sme sa dňa 31. mája 2012 zapojili do programu „vymeň cigaretu za jablko“, ktoré organizovali Regionálne úrady verejného zdravotníctva v spolupráci s UNION zdravotnou poisťovňou, a. s. Táto kampaň sa v tento deň od nás najbližšie konala v Dolnom Kubíne v starom meste. Každý účastník mal možnosť si na prístroji dať premerať svoje hodnoty a tak zistiť stupeň závislosti. Naši klienti si to overili tiež. Záleží už len na každom fajčiarovi, ako sa rozhodne ďalej. K dispozícii boli mnohé letáky, kde sme sa dozvedeli alarmujúcu skutočnosť, že aktívne fajčenie je príčinou 90% všetkých úmrtí na rakovinu pľúc.


0729


0730


0731


0732


0733


0734


0735


0736


0737


0738


0739


0740


0741


0742


0743


0744


0745


0746


0747


0748


0749


0750


0751


0752


0753

ZPS a DSS Novoť, ddnovot@vuczilina.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál