PRIPRAVKA DOMA NEUHRALA ANI BOD

Novoť - v sobotu 2.6.2012 hrali fudbal naši pripravkári žial neuhrali doma ani bod.


v sobotu 2.6.2012 hrali fudbal naši pripravkári žial neuhrali doma ani bod

Vysledky:

Novot 2:3 Or.Lesna - Goly našich
Poltak,Bystričan

Novot 1:2 Or.Vesele - Bystričan


Novot 2:6 Zakamenne - Žatkulak Bulvas

David Vlčak, DavidVlčak@zsnovot.edu.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál