Novotská hrudka 2012

Novoť - Prvú júlovú nedeľu môžeme prežiť na obľúbenom podujatí v centre našej obce.


Agrovex Novoť a obec Novoť Vás pozývajú na jarmok syrov - Novotská hrudka 2012, ktorá sa koná v nedeľu 1.07.2012 v centre obce pri kultúrnom dome.

V prípade nepriaznivého počasia sa celé podujatie bude konať v sále KD.

PROGRAM:
10,00 - prezentácia vystavovateľov v kultúrnom dome, príprava výstavy a hodnotenie odbornej poroty,
10,30 - svätá omša vo farskom kostole,
11,30 - otvorenie výstavy, začiatok hlasovania divákov o najkrajší syrový výrobok,
14,00 - slávnostné otvorenie podujatia Novotská hrudka 2012,
15,00 - obecná liga v ťahaní syrových nití,
- pokračovanie hlasovania o najkrajší syrový výrobok,
- hlasovanie o najchutnejšiu syrovú hrudku,
17,00 - vyhodnotenie súťaží,
17,30 - tanečná zábava.

Maja Kondelová, maria.kondelova@gmail.com
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál