V materskej škole sú konečne žalúzie!

Novoť - Keďže triedy v materskej škole sú situované na slnečnú stranu deti počas dopoludnia trápilo ostré slnko. Od začiatku marca je to inak.


Od začiatku marca môžu deti pokojne pracovať vďaka sponzorom VDD Orava, Colorspol a K.V.N. Novoť, ktorí nám poskytli finančné prostriedky na nákup a montáž žalúzií.

Touto cestou sa im chceme v mene všetkých detí srdečne poďakovať.

Pani učiteľky z MŠ

Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál