Na púti Radia Lumen sa zučasnili aj Novotania

Krakov - Hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše bol pomocný košický biskup Mons. Stanislav Stolárik, koncelebroval rektor Svätyne Božieho milosrdenstva a krakovský pomocný biskup Mons. Ján Zając a množstvo kňazov zo Slovenska.


Krakov 12. mája (TK KBS)
Okolo 20-tisíc pútnikov prišlo dnes na 8. rozhlasovú púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Jej mottom bola myšlienka: Kristova láska nás priťahuje svedectvom viery svätých Cyrila a Metoda. V úvode púte pozdravil veriacich kardinál Stanisław Dziwisz, krakovský arcibiskup, a všetkým odkázal: „Máme radi Slovensko a Slovákov.“ Pútnici sa pri príležitosti 95 rokov od Fatimských zjavení pomodlili ruženec svetla.

Hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše bol pomocný košický biskup Mons. Stanislav Stolárik, koncelebroval rektor Svätyne Božieho milosrdenstva a krakovský pomocný biskup Mons. Ján Zając a množstvo kňazov zo Slovenska. Biskup Stolárik v homílii upriamil pozornosť na mamy aj otcov: „Pokiaľ budeme mať mamy aj otcov, ktorí sa budú modliť, sme na dobrej ceste a Božie požehnanie, Božie milosrdenstvo nás bude sprevádzať.“

Všetkých veriacich biskup Stolárik vyzval na pretváranie tejto zeme: „Toto je čas i spôsob na pretváranie tvárnosti tohto sveta, tejto zeme, pretváranie toho, čo vychádza z našej viery, z našej kultúry.“ Pútnikom tiež povedal: „Milí bratia a sestry, keď odznievali pozvánky na púť Rádia Lumen, spomínate si, že som vám hovoril, aby ste zobrali si batoh a do neho všetku tú svoju biedu, trápenie, nádeje, bolesti, prosby a ja vám teraz hovorím, čo s tým batohom, no všetko tu vysypať a ten batoh vyprázdniť. A do toho batoha nabrať poriadne veľké množstvo Božieho milosrdenstva.“

V slovenskej kaplnke v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva si veriaci môžu od tohtoročnej púte uctiť aj relikvie svätých Andreja Svorada a Benedikta. Ako priblížil generálny riaditeľ Rádia Lumen Juraj Spuchľák, relikvie mu odovzdal nitriansky biskup Mons. Viliam Judák vo štvrtok 9. mája. Relikvie umiestnené v slovenskej kaplnke v Krakove znamenajú, že ochota žiť kresťanský život nemá poznať hranice.

Súčasťou programu púte bolo vystúpenie skupiny Križiaci, rozhovor s manželmi Šibíkovcami lídrami spomínanej gospelovej skupiny o tom, ako byť šťastnou rodinou dnes, ďalej prednáška rehoľných sestier z Kongregácie Matky Božieho milosrdenstva na tému: „Fascinujúce tajomstvo milosrdnej Božej lásky v Denníčku sv. sestry Faustíny“, modlitba Korunky Božieho milosrdenstva, poďakovanie a požehnanie.

Slovenskí pútnici odchádzali z 8. rozhlasovej púte Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove plní dojmov a povzbudení Božím milosrdenstvom.

David Vlčak, DavidVlčak@zsnovot.edu.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál