Darujte 2% z Vašej dane OZ Pelikán - Novoť

Novoť - Vážený darca, v tomto období môžete významným spôsobom pomôcť Občianskemu združeniu PELIKÁN – NOVOŤ.


Združenie pôsobí v sociálnej oblasti a podporuje všestranné aktivity na zvyšovanie sociálnej kvality života seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov žijúcich v ZPS a DSS Novoť.
Rozhodnite o použití 2 % z Vašej zaplatenej dane a za prijímateľa poukázanej sumy určte práve naše občianske združenie.
Podieľajte sa na vytváraní radostných a nezabudnuteľných okamihov osamelým a chorým ľuďom.
Ďakujeme za Vašu priazeň!

Podrobnejšie informácie získate na www.rozhodni.sk
alebo na kontaktoch:
PELIKÁN – Novoť, o. z.
Novoť 976, 029 55 Novoť
IČO: 42070074
Tel: + 421 43 5524 287
Fax: +421 43 5524 286
e-mail: pelikan.novot@vuczilina.sk
účet : Slovenská sporiteľňa číslo 0324189620/0900

Tlačivo na stiahnutie: VYHLÁSENIE o poukázaní sumy

ZPS a DSS Novoť, ddnovot@vuczilina.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál