DDS LIENKY na regionálnej prehliadke úspešný

Regionalna prehliadka

21 - 22.3. 2012 sa v Dolnom Kubíne konala prehliadka detskej divadelnej tvorivosti. Naši divadelníci si vybojovali dve prvé a jedno druhé miesto.Tým postupujú na krajskú súťaž do Žiliny.

Naše divadla s umiestnením:
Správa vo flaši - prvé miesto
Miniatúra - prvé miesto
Princezné zadarmo všetky - druhé miesto

David Vlčak, DavidVlčak@zsnovot.edu.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál