Akcie v mesiaci február

Novoť - Fašiangy, fašiangy ...


Mesiac február bol bohatý na rôzne akcie v našom zariadení. Fašiangy boli v plnom prúde a s nimi aj čas párania peria, ktoré sa v našom zariadení ZPS a DSS Novoť stalo už tradíciou. Tohto roku sa „ páračiek „ zúčastnili naši klienti, zamestnanci, deti zo zdravotníckeho krúžku z Novoti a tiež hostia z „ Jednoty dôchodcov „ zo Zákamenného, ktorí prišli vyobliekaní v ľudových krojoch a postarali sa o spev a dobrú náladu za doprovodu harmonikára Jozefa Sivčáka. Na záver tejto milej akcie nechýbali výborné šišky a chutný čaj.

Neodmysliteľnou súčasťou fašiangov u nás je tiež „ Maškarný ples .„ Klienti sa veľmi tešia na túto zábavu, kde sa môžu dobre zabaviť, zaspievať si. Naše absolventky a praktikantky pomohli klientom pri zhotovovaní masiek a fašiangových kostýmov. Bola to tiež vydarená akcia najmä vďaka hudbe bratov Brodecových, ktorí vyčarili na tvárach klientov úsmev a príjemnú atmosféru.

V rámci projektov Európskej únie, ktoré si vypracovali študenti, sme mali dve veľmi pekné podujatia.
Stredoškolská mládež z Novoti zorganizovala veľmi pekné stretnutie s našimi klientmi. Prišli medzi klientov a potešili nás svojim divadelným predstavením pod názvom: „ Otvor svoje oči. „ Toto divadelné predstavenie malo veľký úspech. Na záver stretnutia boli naši klienti odmenení milým darčekom.

Študenti z Námestova prišli medzi nás s projektom: „ Rúcanie bariér medzi generáciami.“ Na úvod si pripravili klavírno – husľový koncert a spev piesní, tento koncert bol veľmi úspešný.
Projekt bol zameraný na výmenu skúsenosti, zvykov a názorov medzi staršou a mladšou generáciou. Po koncerte nám mládež ukázala techniku modelovania z hmoty „ Fimo. „ Všetci sa s nadšením zapojili do tejto činnosti.
Naši klienti im zase ukázali tkanie kobercov, pečenie oplátok, pletenie košíkov z pedigu. Záver stretnutia bol spojený s chutným občerstvením a rozhovormi, tiež sme si zahrali spoločenské hry.
Všetci boli nadšení, pretože si mohli vyskúšať niečo nové, našim klientom oživili všedný deň.

Chceme sa všetkým poďakovať za tieto akcie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.


0702


0703


0704


0705


0706


0707


0708


0709


0710


0711


0712


0713


0714

ZPS a DSS Novoť, ddnovot@vuczilina.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál