Akcie v mesiaci január

Novoť - Dňa 11.1.2012 prišli potešiť našich klientov deti z MŠ Zákamenné. Predstavili sa kultúrnym programom od Lucie do Troch kráľov.


Viac ako sedemdesiat detí predviedlo bohaté zvyky a tradície našich predkov počas tohto obdobia. V pekných krojoch a mnohými rekvizitami priblížili tento najkrajší čas v roku. Viacerí dôchodcovia si pri tomto krásnom programe zaspomínali na svoje detstvo, ktoré prežívali vo svojich rodinách. Na záver vystúpenia deti klientom rozdali darčeky, ktoré pre nich vlastnoručne vyrobili. Potom už nasledovalo občerstvenie a hra detí. Ďakujeme pani učiteľkám a deťom, že nezabúdajú na staršiu generáciu.

Odpoludnia 12. januára 2012 medzi nás zavítali deti zo zdravotníckeho krúžku pri ZŠ Novoť, pod vedením pani Kolenčíkovej. Deti prišli s nápadom “postavme spoločne snehuliaka,” alebo “kto postaví najkrajšieho snehuliaka.” Spoločnými silami sa podarilo postaviť niekoľko utešených snehuliakov, ktoré zdobia areál nášho zariadenia. Detský smiech a dobrá nálada sa prejavila na tvárach našich klientov, ktorí sa aktívne zapojili do tohto podujatia. Záver nášho stretnutia bol zakončený posedením pri teplom čaji a dobrých vtipoch. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do tejto akcie zapojili a tešíme sa na ďalšie príjemné dni prežiarené detským smiechom a spokojnosťou našich klientov.

Divadelný krúžok pri ZPS a DSS v Novoti zahral dňa 18.1.2012 divadelnú scénku pod názvom: “Nie je doktor, ako doktor.” Prijímatelia sociálnych služieb sa veľmi radi a v hojnom počte zúčastňujú divadelných predstavení. Hlavná myšlienka deja sa niesla v tom, že doktor zverolekár namiesto koňa liečil človeka. Ochotníci podali vynikajúci výkon. Diváci sa z chuti zasmiali a aspoň na chvíľu zabudli na svoje choroby. Scénka sa všetkým páčila a bola prerušovaná potleskom. Z úst viacerých bolo počuť, že takéto divadlá môžu bývať aj častejšie. Ďakujeme ochotníkom, že venovali svoj voľný čas nácviku a skúškam, aby mohli urobiť radosť našim klientom.


0693


0694


0695


0696


0697


0698


0699


0700


0701ZPS a DSS Novoť, ddnovot@vuczilina.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál