Víťazmi „Abstinenti“ a Ing. Kružliak

Novoť - Záver kalendárneho roka, ako aj začiatok nového býva už tradične v Novoti zaplnený rôznymi spoločenskými a športovými turnajmi, ten posledný bol volejbalový a prvý tohtoročný jednotlivcov v „Dáme“.


Jubilejný 15. ročník Silvestrovského volejbalového turnaja zmiešaných družstiev sa toto roku zúčastnilo 8 družstiev. Vyhralo družstvo „Abstinenti“ posilnení o hráča VKP Bratislava a Slovenského reprezentanta Mateja Patáka, ktorý pomáhal družstvu v zložení: B. Dopaterová, I. Patáková, Z. Veselovská, Ján Bajo, Subjak a Lukáš Kojdiak. Celkové poradie:

1. Abstinenti
2. Colorspol
3. Matrix
4. Veselko
5. Pirane
6. VIP
7. Boškov
8. Medvede

Prvý tohtoročný turnaj niesol názov „Trojkráľový turnaj v spoločenskej hre DÁMA“. Po niekoľkoročnom prerušení tohto turnaja, ktorý pred niekoľkými rokmi organizoval p. Viktor Kormaňák sa opäť podarilo nadviazať na dobrú tradíciu. Turnaj zorganizoval TOP BAR Novoť za sponzorskej účasti firmy RADASTAV - p. Anton Buľák, v spolupráci s Dozorným výborom členskej základne Jednoty v obci. Víťazom sa stal Ing. Štefan Kružliak z Námestova pred Milanom Šustekom, tretí skončil Štefan Bulák pred bratom Stanislavom. Turnaja sa zúčastnilo dvanásť súťažiacich, ktorí spolu strávili príjemné sviatočné chvíle

Štefan Kolenčík, kolencik@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál