Manželské večery

Zákamenné - Pozývame manželov na kurz Manželské večery.
Kurz bude prebiehať v Zákamennom a začína prvým večerom v nedeľu dňa 19.2.2012.
Prihlásiť sa môžete do 05.02.2012 na telefónnom čísle 0905 218 612, alebo emailom na hurak@oranet.sk


Informácie o kurze.

Kurz Manželské večery tvorí osem stretnutí. Zámerom kurzu je pomôcť všetkým manželským párom posilniť a prehĺbiť ich partnerský vzťah. Kurz dáva manželom výbornú príležitosť stráviť čas spolu ako pár a pritom sa zaoberať dôležitými otázkami svojho manželstva. Manželské večery sú veľmi praktické, pomôžu vám získať a osvojiť si dôležité schopnosti, aby ste mohli vytvoriť pekné manželstvo na celý život. Každý večer dostanete príležitosť užiť si spolu dobrú večeru a pritom načúvať a rozprávať sa. Budete mať ako pár dosť času na rozhovor o téme večera.
Skupinová diskusia nie je súčasťou kurzu, súkromie párov je plne rešpektované.

Komu je kurz určený ?

Kurz je určený všetkým manželským párom, ktoré na sebe chcú pracovať a spoločne investovať do svojho vzťahu. Vôbec nezáleží na tom, či v manželstve žijete menej ako dva roky alebo viac ako tridsať rokov. Ak máte pekné manželstvo, kurz vám pomôže ďalej ho zlepšiť a posilní vaše dobré návyky. Na druhej strane, ak máte v manželstve ťažkosti, kurz vám poskytne praktické zručnosti, ktoré vám pomôžu ťažkosti prekonať. Páry, ktoré už žili oddelene, využili kurz ako príležitosť k zmiereniu sa a k nájdeniu cesty spať.

Ďalšie informácie o kurze môžete získať na www.manzelskevecery.sk

Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál