Plán vývozu odpadu na rok 2012

Novoť - Vedenie obce oznamuje občanom plán vývozu separovaného odpadu na rok 2012. Jednotlivé vývozy budú vždy vopred ohlásené aj v miestnom rozhlase.


Január
9.1sklo
12.1plasty
19.1papier
19.1tetrapack+obaly
30.1sklo
Február
7.2plasty
16.2papier
27.2sklo
Marec
6.3plasty
12.3papier
12.3tetrapack+obaly
19.3sklo
29.3plasty
Apríl
12.4sklo
27.4papier
Máj
2.5sklo
3.5plasty
15.5papier
15.5tetrapack+obaly
29.5sklo
31.5plasty
Jún
14.6papier
26.6sklo
Júl
4.7plasty
13.7papier
20.7sklo
August
2.8plasty
8.8sklo
20.8papier
27.8sklo
September
4.9plasty
17.9sklo
26.9papier
Október
2.10plasty
8.10sklo
18.10papier
18.10tetrapack+obaly
29.10sklo
November
7.11plasty
19.11sklo
29.11papier
December
5.12plasty
12.12sklo
17.12papier
17.12tetrapack+obaly

Ako triediť odpad ?

Plasty :

patrí tu - plastové fľaše od nápojov, rastlinných olejov, obaly od aviváží, šampónov, čistiacich prostriedkov, tégliky od jogurtov, hračky z plastov, obalové fólie, plastové tašky, vedrá, koše, prepravky, záhradný nábytok, + tetrapak, plechovky, konzervy

nepatrí tu – znečistené plasty (farbami, potravinami ..), obaly od sladkostí a slaností, guma, molitan, plastové obaly z motorových olejov, kuchynský odpad !...

Papier :

patrí tu – noviny, časopisy, knihy, zošity, papierové obaly, kartón, kancelársky papier

nepatrí tu – znečistený papier, hygienické potreby, obaly od sladkostí a slaností...

Sklo :

patrí tu – fľaše od nápojov, sklenené nádoby, poháre

nepatrí tu – znečistené sklo, porcelán, keramika, zrkadlá, autosklo, drôtené sklo, žiarovky, sklobetóny, uzávery z fliaš...

Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál