PF 2012

Novoť - Na konci roku 2011 sa chceme úprimne poďakovať všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli.


V Novom roku vám všetkým prajeme veľa spokojných a šťastných dní.ZPS a DSS Novoť, ddnovot@vuczilina.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál