Akcie v mesiaci december

Novoť - Na začiatku tohto mesiaca medzi nás zavítala „Jednota dôchodcov“ z Námestova medzi ktorými nechýbal ani sv. Mikuláš. Spoločne sme sa všetci pomodlili, zarecitovali básničky a potom im rozdal sladkosti. V závere vystúpenia nechýbali ani vianočné piesne a koledy, ktoré si naši klienti spoločne zaspievali s účinkujúcimi.


V priestoroch Žilinského samosprávneho kraja sme sa v dňoch 1.12. – 22.12.2011 zúčastnili vianočnej výstavy klientov zariadení sociálnych služieb. Naše zariadenie vystavovalo niekoľko prekrásnych exemplárov s vianočným motívom ako boli vence, stromčeky, zvončeky, anjeliky a mnohé iné o ktoré bol mimoriadny záujem.

V rámci sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov sa 9.12.2011 uskutočnil v našom zariadení odborný seminár, ktorého organizátorom bola firma Kimberly – Clark, na témy: Ošetrovateľská rehabilitácia v sociálnom zariadení, Polohovanie imobilných klientov, Moje skúsenosti s konceptom Bazálnej stimulácie. Seminára sa okrem našich zamestnancov zúčastnili aj pracovníci s okolitých zariadení. Okrem odborných vedomostí sme mali možnosť navzájom si vymeniť skúsenosti.

Na základe podaného projektu bola nášmu zariadeniu poskytnutá dotácia z MPSVR SR, vďaka ktorej sa nám podarilo získať desať elektricky polohovateľných lôžok pre klientov. Nové lôžka uľahčia manipuláciu s klientom a umožnia jednoduchšie poskytovanie ošetrovateľských úkonov, čím prispejú k zlepšeniu pracovných podmienok obslužného personálu ako aj k zvýšeniu komfortu samotných klientov.

Počas celého mesiaca sme prežívali krásne predvianočné obdobie vďaka mnohým účinkujúcim, ktorí prišli obveseliť srdcia našich dôchodcov.

Centrum voľného času z Námestova sa prezentovalo s bohatým predvianočným programom. Zaspievali viacero vianočných piesní a kolied. Potom nasledovalo rozdávanie drobných darčekov. Nakoniec zotrvali s klientmi v družnej debate a prisľúbili nám, že v budúcom roku nás znova navštívia.

Žiaci tunajšej ZŠ nám zaspievali koledy, vianočné i ľudové piesne a predviedli nám aj svoje tanečné umenie. Svojimi darčekmi urobili veľkú radosť všetkým prítomným.

V ďalšom dni boli dve akcie. Dopoludnia vystúpili deti z farského klubu Lokca, ktorých sprevádzali správca farnosti vdp. Majda, rehoľná sestra Mariana a rodičia detí. Svoje herecké umenie nám deti predviedli v betlehemstve. Pokračovali vo vinšovaní a spievaní kolied. Koniec vystúpenia umocnil spoločný spev vianočných piesní.

Odpoludnie patrilo žiakom ZŠ Breza. Za doprovodu harmonikára zaspievali širokú paletu kolied, vianočných i ľudových piesní. Počas vystúpenia na tvárach klientov bolo vidno radosť a spokojnosť. Mnohí sa do spevu intenzívne zapojili.

K najkrajším sviatkom v roku patrilo aj pečenie oblátok a vianočnej výzdobe predovšetkým vo vestibule a kaplnke.

Najväčšiu radosť klienti prežívali pri spoločnej štedrej večeri. Nakoniec všetci pod stromček dostali balíček plný sladkostí a ovocia.

Ďakujeme všetkým účinkujúcim deťom, rodičom, pedagógom, ochotníkom, kňazovi i rehoľnej sestre, ktorí pripravili veľmi pekné vystúpenia a darčeky pre našich klientov.


0673


0674


0675


0676


0677


0678


0679


0680


0681


0682


0683


0684


0685


0686


0687


0688


0689


0690


0691


0692

ZPS a DSS Novoť, ddnovot@vuczilina.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál