Volejbalový turnaj 15 ročný

Novoť - V piatok 30. decembra 2011 sa uskutoční jubilejný a v našej obci najstarší volejbalový turnaj zmiešaných družstiev.


Pri vlaňajšej neúčastí družstva „Patákovci“ turnaj vyhralo družstvo Colorspolu a tohto roku bude obhajovať prvenstvo. Turnaj sa tradične bude hrať v telocvični Základnej školy a predchádzať mu bude zlosovanie za účasti vedúcich družstiev dňa 29. decembra 2011 o 17:00 hod. v reštaurácii TREND.
Príďte si zašportovať a potešiť sa s krásnej hry v posledných dňoch roku 2011.

Štefan Kolenčík, kolencik@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál