Vianočný koncert Burizonu

Novoť - Spevácky zbor Burizon si Vás dovoľuje pozvať na svoj vianočný koncert, ktorý sa bude konať 28. decembra 2011 o 17:00 v novotskom kostole pri príležitosti vydania nového CD.
Tešíme sa na Vašu hojnú účasť.
kukka, orciatko@gmail.com
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál