Sv. Mikuláš

Novoť - Dňa 6.12. 2011 do nášho zariadenia zavítal sv. Mikuláš. Všetci klienti sa na tento deň veľmi tešili


Prišiel v sprievode viacerých anjelov a čertov. Na úvod sa so všetkými porozprával. Priblížil im život tohto obľúbeného svätca. Poukázal na jeho dobročinnosť a všetkých prítomných povzbudil k tomu, aby túto krásnu vlastnosť medzi sebou navzájom uskutočňovali. Potom už nasledovalo rozdávanie darčekov.
Nákup sladkostí bol sprostredkovaný z OZ Pelikán, čo bolo možné uskutočniť vďaka finančným príspevkom ľudí, ktorí nám v priebehu roka darovali 2% z daní. Ďakujeme pani Beáte Kolenčíkovej a deťom, ako aj vedeniu ZŠ Novoť, že ich uvoľnili na túto akciu.ZPS a DSS Novoť, ddnovot@vuczilina.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál