BATOH plný európskych skúseností

Novoť - V sobotu 3. decembra 2011 otvoria členovia občianskeho združenia TriK dvere do zasadačky v kultúrnom dome v Novoti mládeži do 30 rokov z obce i jej okolia. Týmto sa zároveň otvoria dvere pilotnému projektu združenia TriK a jeho pôsobnosti.


O 19-tej večer sa začnú vyťahovať z batoha samé čarovné veci. V prednom vrecku má Martina Prokopová, členka združenia TriK, ukryté informácie o programoch KomPrax a Mládež v akcii. Tie umožňujú mladým rozvíjať svoje cestovateľské, jazykové a ďalšie zatiaľ nepoznané zručnosti a vlastné nápady. Prítomným tiež vysvetlí, ako sa do projektov zapojiť.

V hlavnom vrecku sú ukrytí zaujímaví cezpoľní hostia. Títo mladí ľudia pricestujú do Novote zďaleka i zblízka. Budú sa deliť o svoje skúsenosti v už zmienených programoch, o zážitky z ciest, fotografie a o ďalšie dobré rady. Nenechajte si ujsť Zuzanu Grochalovú, členku združenia TriK, aktuálne pôsobiacu v rumunskom meste Temešvár v organizácii Student Plus Foundation. Ondrej Mäsiar, aktivista z Dolného Kubína, spoluzakladateľ organizácie Mladiinfo Slovensko s celoslovenskou pôsobnosťou, porozpráva o skúsenostiach zo Skopje, hlavného mesta Macedónska, v organizácii Mladiinfo – FEJS Macedonia. Zahraničným hosťom s ľubozvučnou česko-slovenčinou bude Christin Eberhardt z Nemecka, mladá hudobníčka a momentálne európska dobrovoľníčka v žilinskom kultúrnom centre Stanica Žilina-Záriečie. Mládežnícku výmenu na Ukrajine v meste Ľvov predstaví Zdenka Horčičáková z Čadce.

Nasledovne sa z posledného vrecka batoha vytiahne nevšedná debata s domácimi hosťami na tému: mládež a jej miesto v spoločnosti. Všetci zvedavci budú mať možnosť pýtať sa, debatovať a nadväzovať nové kontakty. Za odmenu nájdu v batohu malé občerstvenie, lebo stále platí, že niet ťažšej noše ako prázdne brucho.


Projekt BATOH je malým realizovaným projektom v rámci Národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax, ktorý organizuje občianske združenie TriK. Jeho cieľom je podpora a rozvoj kvality práce s mládežou v prostredí neformálneho vzdelávania. Národný projekt KomPrax realizuje Slovenský inštitút mládeže IUVENTA s podporou Európskeho sociálneho fondu a operačného programu Vzdelávanie.

KomPrax – Kompetencie pre praxStanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál