Ocenenie

Novoť - Dňa 17.10.2011 počas programu Župného dňa na Úrade ŽSK predseda kraja Juraj Blanár


ocenil sociálnych pracovníkov za obetavý pracovný prístup. Za naše zariadenie ZPS a DSS Novoť bola ocenená zdravotná sestra Mária Šusteková. Touto cestou jej srdečne blahoželáme.


0652

ZPS a DSS Novoť, ddnovot@vuczilina.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál