Obrazy z plodov zeme

Dobroreč, duša moja, Pánovi a nezabúdaj na jeho dobrodenia. Ž 103,2


Vďaka nápadu pána kaplána, ktorý vyhlásil súťaž o najkrajší obraz vytvorený z plodov zeme sa tak v našich rodinách začala intenzívna spolupráca rodičov a deti. Ich výtvory a vyhodnotenie súťaže si môžete pozrieť aj tu.

Ďakujeme všetkým ,ktorí sa zapojili do súťaže a výhercom gratulujeme.


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


Ondrej Hablák 1. miesto


Dominika a Dominik Pojezdalovi 2. miesto


Matej a Dávid Serdelovi 3. miesto


Rebeka a Františka Franekové - 4. miesto


Monika Kyrczová - 5. miesto


Účastníci súťaže

Marta Kocúrová, e
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál