Poďakovanie za úrodu 2011

Fotoreportáž z poďakovania za úrodu01


02


03


04


05


06


07


08


09


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32

Jakub Kondela, jakub.kondela@gmail.com
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál