Jubilanti pri krížoch

Novoť - Pastoračná sekcia zorganizovala ďalšie modlitbové stretnutie pri krížoch a to pre tohtoročných jubilantov, ktorí oslavovali okrúhle výročie a symbolicky umiestnili stretnutie pri krížoch, ktoré sú postavené na križovatke.


Pri prvom kríži „Na križovatke“ sa stretli jubilanti do 45 rokov, ale nie len tí, sprevádzala ich aj početná skupina veriacich, modlitbové stretnutie viedol p. kaplán. Potom sa počas modlitby posvätného ruženca veriaci presunuli ku krížu „Pri Sochuľákovi“, kde boli pozvaní jubilanti od 50 rokov a spoločne sa ich zišlo vyše tristo, čo veľmi potešilo aj vdp. Milana Prídavka, kaplána zo Zákamenného, ktorý sa jubilantom prihovoril a vo svojej homílii povzbudil prítomných k rodinným oslavám, ale vždy je potrebné venovať pozornosť aj iným oslavám a to sú oslavy, ktoré oslavujeme aj v liturgickom kalendári, či pri svätení nedele, alebo sviatkov. Je len škoda, že medzi jubilantmi sme nemohli privítať jubilanta najvzácnejšieho vdp. Karola Lihosita, ktorý sa na budúci mesiac dožije významného jubileá 90. rokov a pre svoj zdravotný stav sa stretnutia nemohol zúčastniť. Chceme poďakovať veriacim, ktorí pri krížoch, ktoré sú umiestnené pri ich rodinných domoch tieto obnovili, poupratovali i vyzdobili, ale zabezpečili aj sedenie pre nemobilných účastníkov. Púť okolo krížov si veriaci v Novoti veľmi obľúbili a preto chceme v tomto pokračovať aj v budúcnosti a stretneme sa v poradí už pri piatom kríži, ale treťom kríži Jána Pavla II - Pápež z Poľska.


369


370


371


372


373


374


375


376


377


378


379


380

Štefan Kolenčík, kolencik@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál