Druhý kríž „Na holi“

Novoť - Pastoračná sekcia zorganizovala a pripravila v poradí druhé stretnutie pri kríži „Na holi“ zamerané na mládež pri príležitostí Svetových dní mládeže v Madride obohatené o športovú súťaž na bicykloch.


Modlitbové stretnutie bolo netradične zorganizované najmä pre cyklistov, ktorí na salaš prišli v hojnom počte. Prekvapením bol príchod pána dekana Blažeja Dibdiaka, ktorý prijal pozvanie na toto stretnutie a na bicykli prišiel až z Námestova. Po krátkej modlitbe sa deťom, mládeži, ale aj dospelým prihovoril a ozrejmil druhý kríž Jána Pavla II, ktorým boli jeho tajné štúdia, ale aj spomenul na svoje zážitky zo školských lavíc i štúdium na Bohosloveckej fakulte v Bratislave za vlády totalitného režimu. V závere vyzval mládež, aby sa nebála viery a aby veľmi a veľa mladí ľudia v Novoti čítali zaujímavé knihy a životopisy svätých a tie ich obohatia v ďalšom živote.
Nasledovali prosby za mládež a tradičné litánie k Jánovi Pavlovi II, stretnutie skončilo požehnaním. Potom sme spoločne zablahoželali nášmu rodákovi Blažejovi Dibdiakovi k jeho päťdesiatinám a ako ináč ako v goralčíne, ktorú on tak rád pri stretnutí z rodákmi používa. Pán dekan bol veľmi milo prekvapený organizovaním podujatia „Sedem krížov“ i masovou účasťou na tomto mládežníckom stretnutí a prijal pozvanie aj na ďalšie stretnutie
Záver a priestor na lúke patril potom cyklistom pre ktorých bola pripravená cyklistická súťaž, kde chlapci, posilnení pánom kantorom Ferkom Dibdiakom si zmerali sily v cyklistike do kopca a dievčatá zas absolvovali 700 m trať na rovnom teréne. Trom najlepším pán kaplán spolu s pánom dekanom Blažejom odovzdali medaile a celkovému víťazovi za dosiahnutie najvyššieho bodu pod Malým kopcom pohár za I. miesto.
Na salaši sme sa spoločne so všetkými generáciami modlili za mládež a sme veľmi radí že aj s mladými, nakoľko ich prišlo na toto stretnutie niekoľko desiatok.


280


281


282


283


284


285


286


287


288


289


290


291


292


293


294


295


296


297


298


299


300


301


302


303


304


305Štefan Kolenčík, kolencik@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál