Hodinu Milosrdenstva oznámia zvony

Novoť - Každý piatok o 15:00 hod sa v našej farnosti rozozvučia zvony ako informácia, či povzbudenie pre všetkých veriacich, že začína Hodina milosrdenstva v ktorej sa modlime Korunku Božieho Milosrdenstva.


Ježiš sv. Faustine povedal: "Vždy, keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponor sa celá do môjho milosrdenstva, zvelebuj a oslavuj ho, vzývaj jeho všemohúcnosť pre celý svet, a zvlášť pre úbohých hriešnikov, lebo v tejto chvíli je otvorené dokorán pre každú dušu. Je to hodina veľkého milosrdenstva pre celý svet" .
"Ktokoľvek sa ho bude modliť, okúsi v hodine smrti moje veľké milosrdenstvo. Keby to bol aj najzaťatejší hriešnik, keď sa čo i len raz pomodlí tento ruženec, bude účastný milostí môjho milosrdenstva...
Je to hodina - ako prisľúbil Pán Ježiš - v ktorej "vyprosíš všetko pre seba a druhých. Neodopriem nič duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie".
Aj pápež Ján Pavol II vo svojom kazateľskom a osobnom živote, sa snažil žiť a kázať posolstvo Božieho Milosrdenstva. Ako veľký milosrdný otec napísal v encyklike o Božom Milosrdenstve: "Posolstvo Božieho Milosrdenstva mi bolo vždy milé a blízke... ktoré som si zobral na Petrov stolec a ktoré vo vnímaní formuje obraz tohto môjho pontifikátu ".
Povzbuďme sa týmito slovami i aktivitami našej farností a venujme tejto nesmiernej príležitosti pre náš náboženský život získať prísľub Pána Ježiša, že korunkou si možno vyprosiť všetko, čo je v súlade s Božou vôľou. „ Duše, ktoré sa budú modliť túto korunku, obklopí moje milosrdenstvo v živote .... “, „ Ó, aké veľké milosti udelím dušiam, ktoré sa budú modliť túto korunku. Vzrušia sa hlbiny môjho milosrdenstva voči tým, ktorí odriekajú túto korunku.“
Korunku Božieho Milosrdenstva sa môžeme pravidelne modliť aj s Rádiom Lumen denne od 15:00 hod.
Ó, krv a voda, ktorá si vytryskla vtedy ako prameň milosrdenstva pre nás z Ježišovho srdca, dôverujem v Teba.

Štefan Kolenčík, kolencik@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál