Deň sv.Huberta

Novoť - Pozvánka Poľovníckeho združenia Novoť na Deň sv.Huberta.


Poľovnícke združenie Novoť pozýva všetkých poľovníkov a priateľov prírody z obce Novoť na Deň sv.Huberta, dňa 7.augusta 2011 do amfiteátra na nábreží v Námestove.Na oslavách bude predvádzať ukážky vábenia zveri p.Václav Svoboda z Plesnej u Chebu.Je to svetoznámy vábič zveri,ktorý vystupuje na medzinárodných výstavách,je členom hodnotiteľských komisií.U nás bol vo februári 2011 na poľovníckom plese,kde zožal obrovský úspech.


Pre zväčšenie klikni na obrázok


199


200

Ukážky vábenia zveri na Poľovníckom plese v Novoti,február 2011
201


202

Zábery z lovu v Afrike február- marec 2011 spolu aj z manželkou.

Jozef Šimjak, josef.simjak@seznam.cz
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál