Novoťania začali púť okolo krížov

Novoť - Farská pastoračná rada pri príležitosti blahorečenia Jána Pavla II pripravila pre veriacich farností netradičné podujatie pod názvom „Sedem krížov“ ktoré začalo v túto nedeľu pri Granatierovom kríži s mottom „Aby detí otcov mali, aby mali mamy“.


Okolo dvesto veriacich malých i veľkých za krásneho počasia, s nádherným výhľadom na Novoť si našlo čas, aby začali púť v znamení šesť krížov Jána Pavla II a siedmy kríž, to sú kríže naše, ktoré si nesieme počas života. Prvý kríž bol pripravený pre detí, ich rodičov a starých rodičov, pričom sme chceli vyprosiť milosti, aby naše detí, ale aj detí na celom svete nikdy neostali sirotami, tak ako ostal Ján Pavol II.
Stretnutie začalo úvahou o Božom milosrdenstve a nasledoval Ruženec Božieho Milosrdenstva. K prítomným sa prihovoril p. kaplán, ktorý vyzdvihol postavenie matky v rodinnom živote i radosť detí, že matku majú, čo by za to bol dal Karol Wojtyla, keby ju bol mal v mladostí i v dospelom veku. Pre detí bola pripravená aj krátka krížová cesta, zo zamysleniami ako sa majú podľa štrnástich zastavení správať práve detí. V závere sme sa pomodlili litánie k JP II a modlitbu, ktorú dostali všetky zúčastnené matky aj s fotografiou navštíveného kríža. V závere detí išli na lúku natrhať kvety, ktoré priniesli ku krížu a keď sa vrátili, s prekvapením zistili, že okolo kríža je veľa cukríkov, ktoré dostali za to že ku krížu okrem toho že prišli položili aj kvety. Obrázky z krížov aj s modlitbami je potrebné v rodine odkladať a zbierať, nakoľko po ukončení náboženskej akcie najaktívnejších účastníkov, či rodinu čakajú odmeny a milé prekvapenia.
Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie s mládežou a študentami pri druhom kríži.

Galéria k článku


250


251


252


253


254


255


256


257


258


259


260


261


262


263


264


265


266

Štefan Kolenčík, kolencik@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál