Športové hry klientov

Novoť - V dňoch 29. – 30. júna 2011 zorganizoval Domov sociálnych služieb a špecializovaného zariadenia Liptovský Hrádok v Žiarskej doline „Športové hry klientov Domovov sociálnych služieb pre dospelých Žilinského samosprávneho kraja“.


Do súťaže bolo zapojených 13 zariadení. Naše zariadenie reprezentovali: Emília Černáková, Peter Trabalík a Miroslav Žitko.

Súťažilo sa v nasledujúcich disciplínach: stolný tenis, beh na 60 m, beh na 300 m, skok do diaľky znožmo, hod kriketovou loptičkou, hod basketbalovou loptou do koša a prekážkový beh.

Pretekári štartovali v týchto kategóriách: - 18 – 40 rokov /muži, ženy/

- nad 40 rokov /muži, ženy/

V silnej konkurencii naše zariadenie celkove obsadilo 6. priečku. Spolu sme získali 2 zlaté, 2 strieborné a l bronzovú medailu.

Jednotlivci: ženy – l. miesto – zlatá medaila Emília Černáková – beh na 60 m

2. miesto – strieborná medaila Emília Černáková – stolný tenis

3. miesto - bronzová medaila Emília Černáková – hod kriket. loptičkou

muži – 1. miesto – zlatá medaila Peter Trabalík – hod basketbalovou loptou do koša

2. miesto - strieborná medaila Miroslav Žitko – hod basketbalovou loptou do koša

Ďakujeme našim klientom na týchto súťažiach za vzornú reprezentáciu zariadenia a tešíme sa na ďalšie v budúcom roku. Športové hry klientov boli financované z OZ Pelikán – Novoť


0631


0632


0633


0634


0635


0636


0637


0638


0639


0640ZPS a DSS Novoť, ddnovot@vuczilina.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál