Upršaná Novotská hrudka

Novoť - Ani neustály dážď neodradil organizátorov 6. ročníka Novotskej hrudky, aby toto podujatie zorganizovali a oplatilo sa.


Netradične začala hrudka už v sobotu vo večerných hodinách, kde si prítomní mohli vypočuť prednášky fundovaných odborníkov p. Ing. Milana Chudého z Vinohradov nad Váhom a syrového odborníka Ing. Karola Heriana CSc. o výrobe vína a výrobe syrov, nechýbala pri tom aj ochutnávka týchto populárnych produktov.
Podujatie, ktoré sprevádzal neustály dážď už tradične začalo sv. omšou, ktorú sprevádzal spevácky zbor Burizon a dychová hudba Dubovanka. Potom si návštevníci mohli prezrieť vystavované výrobky , ktoré do súťaže prinieslo až 22 súťažiacich. Súťažilo sa v dvoch kategóriach a to o najlepší hrudkový syr z ovčieho mlieka a o najkrajší figurálny syr z kravského mlieka /údené, neúdené, vyťahované, tvarovane, parené, alebo naparované/. Vzhľad, nápaditosť, ale aj chuťové vlastností hodnotila odborná porota, ktorej predsedom bol Ing. Ján Keresteš CSc. predseda Cechu bryndziarov a syrárov Slovenska. Návštevníci mohli ochutnať výrobky každého vystavovateľa a veľkú ochutnávku z vlastných materiálov pripravilo Agrodružstvo Novoť. Najlepšiu ovčiu hrudku pre tento ročník urobili v Oravskej Lesnej, druhá bola Novoť a tretie miesto si odniesol Zubek Bertín do Ladiec. Organizátori odovzdali všetkým súťažiacim ďakovné listy a určili celkové poradie v kategórii Figurálne parené syry vecnými cenami odmenili v poradí prvých 5 súťažiacich. Prvé miesto obsadila p. Elena Kubaľová za sériu výrobkov auto, srdce, posteľ, krásne spracované kytice ruží vytiahli Martu Kocúrovú na druhé miesto, tretie skončili huby a ikebana Evy Blažeňákovej. Štvrté miesto si odniesla Jožka Mikolajčíková za košík ruží a srdce a na piatom mieste skončil darčekový kôš Angely Kosmeľovej.
Niektoré sprievodne akcie, ktoré boli pripravené pre divákov sa pre nepriaznivé počasie neuskutočnili, ale v priestoroch hotela návštevníkov zabávali ľudová muzika ORäVCI, prišli aj manželia Ganobčíkovci z Oravského Veselého i Janko Majerčík z Východnej so svojimi prekrásnymi spievajúcimi baladami, rozveselili nás aj mladí kantri tanečníci a do skorých ranných hodín v hoteli vyhrávala dychová hudba Dubovanka. I napriek nepriaznivému počasiu bolo sa na čo pozerať, bolo sa na čom zabávať a bolo aj veselo. Na tomto ročníku bolo zatiaľ najviac vystavovaných výrobkov, čo organizátorov veľmi teší, ale ako to pri odovzdaní cien povedal starosta obce, že je radosť pozerať na to, že v súťaži sú samé mladé ženy a to je predpoklad že Novotská hrudka bude mať zabezpečenú tradíciu aj pre budúcnosť.

Galéria k článku


001


002


003


004


005


006


007


008


009


010


011


012


013


014


015


016


017


018


019


020


021


022


023


024


025


026


027


028


029


030


031


032


033


034


035


036


037


038


039


040


041


042


043


044


045


046


047


048


049


050


051


052


053


054


055


056


057


058


059


060


061


062


063


064


065


066


067


068


069


070

Štefan Kolenčík, kolencik@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál