Výlet klientov

Novoť - Dňa 22. júna 2011 sa naši klienti zúčastnili výletu do Rajeckej Lesnej, Rajca a Strečna


Všetci sa na tento deň tešili. Na túto akciu sme pozvali aj deti z Lokce, spolu s duchovným správcom farnosti, ako aj rehoľnou sestrou, ktorá tam pôsobí.
Ako prvé sme navštívili pekné pútnické miesto Rajeckú Lesnú. Hneď po príchode sme si prezreli unikátne dielo – Slovenský betlehem. Boli sme dojatí s nádhernou umeleckou prácou majstra, ktorý tento skvost dokázal zrealizovať.
Po prehliadke sme sa zúčastnili v miestnej bazilike minor na svätej omši. Potom už nasledoval obed. Záver na tomto mieste patril spoločnej fotografii. Cestou naspäť sme navštívili „Domov vďaky“ v Rajci. Zamestnanci i klienti nás milo prijali. Pohostili nás výborným zákuskom a kávičkou. Potom sme si prezreli zariadenie a pozdravili tunajších klientov na izbách.
Nakoniec sme zavítali do obce Strečno. Tu sme sa preplavili kompou cez Váh na druhú stranu. Táto nevšedná atrakcia sa nám páčila. V miestnom pohostinstve sme sa snažili uhasiť smäd Za spevu piesní sme sa šťastne vrátili domov. Miesta, ktoré sme navštívili boli veľmi pekné.
Z vydarenej akcie na tvárach klientov bolo vidno spokojnosť a radosť. Výlet bol financovaný z OZ Pelikán.


0619


0620


0621


0622


0623


0624


0625


0626


0627


0628


0629


0630ZPS a DSS Novoť, ddnovot@vuczilina.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál