Okresná súťaž KMPP 2011

Novoť - Poľovnícke združenie Novoť usporiadalo okresnú súťaž krúžku mladých priateľov poľovníctva.


Dňa 11.6.2011 Poľovnícke združenie Novoť v spolupráci s Obvodnou poľovníckou komorou v Námestove usporiadalo okresnú súťaž krúžku mladých priateľov poľovníctva za okres Námestovo. Vydarilo sa počasie, bola hojná účasť. Vyhralo družstvo z Novoti pod vedením p. Antona Godiša. Takisto aj v súťaži jednotlivcov vyhrali chlapci z Novoti. Poďakovanie patrí hlavne p. Antonovi Godišovi a Marekovi Pidíkovi, ktorí zodpovedne pripravili chlapcov na túto súťaž. Poďakovanie patrí aj hlavnému sponzorovi podujatia p.Antonovi Bulákovi.Jozef Šimjak, josef.simjak@seznam.cz
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál