Ó, Pane, aj na mňa si sa pozrel

Novoť - 9. júna 2011 sme sa v našom domove stretli s otcom Karolom Lihositom, ktorý v tento deň slávil svoje životné jubileum 65. rokov kňazstva.


Otec Karol sa nám všetkým – obyvateľom aj zamestnancom, prihovoril a adresoval každému úprimné slová. Obyvateľov povzbudil k vzájomnej láske a pomoci, aby si navzájom nerobili ťažkosti a čo najspokojnejšie prežili každý deň. Povedal im, že ich problémom rozumie, pretože sám prežíva starobu. Zamestnancom poprial veľa síl a trpezlivosti v každodennej práci. Zvlášť ocenil silu úsmevu na tvárach personálu. Otec Karol zdôraznil, že práve úsmev je jedinečným darom, ktorý majú v sebe ženy, aby jeho prostredníctvom rozdávali lásku a radosť svojmu okoliu. Na záver sme sa spoločne pomodlili, zaspievali si jeho obľúbenú pieseň „Bárka“. Otec Karol nám všetkým udelil požehnanie a zaspieval nádhernú pieseň, ktorá ho sprevádzala životom a spájala s jeho rodiskom.

Otcovi Karolovi sme nesmierne vďační nie len za to, že nám pravidelne prichádza vysluhovať sviatosť zmierenia ale najmä za jeho život kňaza, za to že je tu medzi nami a pomáha nám slovom, príkladom – celým svojim životom.

Chválim Ťa, Pane, chválim, chválim Ťa, Pane, chválim
za všetko dobro, za Tvoju lásku.
Že si zhliadol na mňa, veď ktože som ja
dal si mi svojho Ducha, ktorý volá "Abba".


0593


0594


0595


0596


0597


0598


0599


0600


0601


0602


0603


0604


0605


0606


0607

ZPS a DSS Novoť, ddnovot@vuczilina.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál