STAVANIE MÁJA

Novoť - Stalo sa už tradíciou, že pravidelne každý rok sa pri našom zariadení stavia máj. Klienti sa na túto akciu veľmi tešia. Tohto roku nás prekvapilo nepriaznivé počasie, ale to nás neodradilo od nášho vytúženého cieľa, dobre sa všetci vospolok zabaviť.


Pred stavaním mája, kuchárky pri altánku varili guľáš. Všetci skonštatovali, že bol výborný. Potom ženy vyzdobili vrcholec a nezabudli pripevniť ani fľašku. Nasledovala ťažká úloha pre chlapov, aby máj postavili. Po namáhavom úsilí sa im to nakoniec podarilo. Vďakou za to im bol potlesk od klientov, ako aj prítomných hostí z „Jednoty dôchodcov“ zo Zákamenného, ktorí nás pri tejto príležitosti prišli rozveseliť a zabaviť. Najskôr sa spievalo v altánku, ale pre chladné počasie sme sa neskôr presunuli do vestibulu zariadenia.

O dobrú náladu sa počas celého odpoludnia postarali hosťujúce ženy za doprovodu harmonikára Jozefa Sivčáka. Do spevu a tanca sa zapojili aj naši klienti. Veľmi sa im táto akcia páčila a všetci prežívali veľkú radosť z tohto vydareného podujatia.

Vyjadrujeme touto cestou úprimnú vďaku všetkým, ktorí prispeli k vynikajúcej atmosfére.


0572


0573


0574


0575


0576


0577


0578


0579


0580


0581


0582


0583


0584


0585


0586


0587


0588


0589


0590


0591


0592ZPS a DSS Novoť, ddnovot@vuczilina.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál