«Nebojte sa! Otvorte brány Kristovi!»

Novoť - V týchto dňoch si zvlášť budeme spomínať na Jána Pavla II, pápeža, ktorý počas svojho pontifikátu si získal milióny sŕdc vďaka svojmu humoru a neodmysliteľnému úsmevu. Chceme si aj my spomenúť na tohto nezabudnuteľného človeka – svätca. Podeľte sa aj vy s nami so zážitkami s Jánom Pavlom II, alebo prispejte svojou fotodokumentáciou.


Keď spomeniem na audienciu presne z pred dvadsiatich rokov, v aule všetci kričali „Sv. Otče do Levoče“ na otázku jedného z nás, či príde aj na Oravu sa pousmial a odpovedal „Už som tam bol, ale ešte prídem...prídem.“ A prichádza v týchto dňoch opäť ako spomienka v našich srdciach. Ako to bude vyzerať v týchto dňoch v Ríme: Modlitbové bdenia na viacerých miestach Ríma a svätá omša na Námestí sv. Petra - toto je predbežný plán beatifikačnej slávností Jana Pavla II. Rímska mestská správa tvrdí, že sa zatiaľ nedá určiť počet účastníkov na beatifikácii, no predbežné odhady hovoria o 1,5 až 2,5 milióna pútnikov. Už sú obsadené všetky výhodnejšie ubytovania. Na predmestí Ríma vznikol obrovský kemping (v miestach veľtrhu Nuova Fiera di Roma). Jedným z miest, na ktorom bude prebiehať modlitbová vigília bude aj antický štadión Circo Massimo.
Kardinál Camillo Ruini – ktorý ako vtedajší vikár Rímskej diecézy zahajoval beatifikačný proces Jana Pavla II. – povedal, že nielen v Ríme, ale na celom svete sú veľké očakávania tejto udalosti: „Dúfam, že sa nám podarí pripraviť slávnosť tak, aby ju všetci, ktorí pricestujú, mohli skutočne hlboko prežiť. Charakteristickým znakom jeho pontifikátu bola evanjelizácia. V pamäti ľudí sú stále uchované slová, ktoré Ján Pavol II. povedal na začiatku svojho pontifikátu: «Nebojte sa! Otvorte brány Kristovi!» Jeho evanjelizačné nadšenie sa týkalo vždy konkrétneho človeka. Opakoval: «Človek je cestou Cirkvi»“.
Talianske média zdôrazňujú, že beatifikácia Jána Pavla II. bude najväčšou udalosťou novodobej histórie Ríma. Beatifikačná svätá omša začne na Námestí sv. Petra o 10:00 hod. a nebudú potrebné žiadne vstupenky. V mnohých rímskych kostoloch sa plánujú ďakovné bohoslužby v rôznych jazykoch. Pútnici sa budú môcť pomodliť aj pri hrobe Jana Pavla II. preneseného z vatikánskych krýpt priamo do Baziliky sv. Petra.
Osobitý krízový štáb bude musieť skoordinovať beatifikačnú slávnosť s veľkým koncertom, ktorý sa koná vždy 1. mája pred bazilikou sv. Jána v Lateráne a na ktorý sa schádzajú státisíce účastníkov. Navyše, práve v ten deň pricestujú do Ríma futbaloví fanúšikovia zápasu Lazio - Juventus.
Ján Pavol II. sa ako Karol Wojtyla narodil 18. mája 1920 vo Wadowiciach pri Krakove v Poľsku. Od roku 1938 študoval na Jagelovskej univerzite v Krakove polonistiku a filozofiu. Po zatvorení univerzity cez vojnu pokračoval v štúdiách súkromne, pričom pracoval v kameňolome a neskôr v chemickej továrni. Od roku 1942 sa začal pripravovať štúdiom teológie na kňazské povolanie. Za kňaza bol vysvätený 1. novembra 1946. O dva roky neskôr dovŕšil štúdium na inštitúte Angelicum v Ríme doktorátom. Ako kňaz vo farnosti v Niegowiciach a farár v Krakove pôsobil od roku 1948. Neskôr pokračoval v štúdiu na Jagelovskej univerzite a pôsobil tiež ako univerzitný kaplán. O rok neskôr začal prednášať etiku v kňazskom seminári v Krakove a od roku 1956 pôsobil ako profesor na Katolíckej univerzite v Lubline. V roku 1958 bol vymenovaný za pomocného biskupa v Krakove a o päť rokov neskôr sa stal krakovským arcibiskupom - metropolitom. 29. mája 1967 ho pápež Pavol VI. vymenoval za kardinála.
Po náhlej a nečakanej smrti pápeža Jána Pavla I. (ktorý bol v pápežskej službe iba 33 dní) konkláve kardinálov 16. októbra 1978 zvolilo Karola Wojtylu za 264. pápeža. Po 450-tich rokoch sa stal prvým pápežom netalianskeho pôvodu. Jeho pôsobiskom prestal byť Krakow a stala sa ním svetová cirkev a celý svet. Pontifikát Jána Pavla II. je tretím najdlhším v histórii. Najkritickejším dňom v jeho živote bol 13. máj 1981, keď na Námestí sv. Petra v Ríme naňho Mehmet Ali Agca spáchal atentát . Dátum atentátu sa symbolicky zhodoval s výročím zjavenia Panny Márie vo Fatime, kam Svätý Otec po vyzdravení putoval z vďaky za záchranu života. Ján Pavol II. bol veľkým "cestovateľom" na pápežskom stolci. Jeho pastoračné cesty do množstva krajín na všetkých kontinentoch sa stali pre neho symbolické. Pápež aktívne pracoval aj na diplomatickom poli. Výraznou mierou prispel k pádu komunizmu vo svojej rodnej krajine, angažoval sa za rozširovanie slobody po celom svete, protestoval proti trestu smrti, snažil sa o oslobodenie politických väzňov a o sprostredkovanie mieru v bojujúcich krajinách. Jeho ďalším významným posolstvom je snaha o ekumenizmus. V roku 1986 navštívil ako prvý pápež rímsku synagógu, vyjadril ľútosť nad historickým podielom cirkvi na vzniku antisemitizmu, ospravedlnil sa za chyby cirkvi, očistil meno Galilea Galileiho, uctil si reformátora Martina Luthera. Vydal viacero sociálnych encyklík.
Široko rozvinul pastoračnú činnosť medzi študentmi a mladými ľuďmi. Zaujímal sa o problémy svojich súčasníkov, o vedu , kultúru, umenie a spoločenský život. Mal veľmi rád šport, ba športoval pokiaľ mu to zdravie dovoľovalo. Písal básne, divadelné hry, články, knihy.
Pápež Ján Pavol II. zomrel po dlhom boji proti Parkinsonovej chorobe a ďalším chorobám v prvú sobotu po Veľkej noci, 2. apríla 2005. Svoje posledné slová adresoval mladým ľuďom. Povedal: "Hľadal som vás a teraz ste vy našli mňa. Ďakujem vám".
Veľa cestoval po Európe a iných svetadieloch a zbieral skúsenosti, ktoré mu pomáhali v jeho pastoračnom účinkovaní.
Slovensko navštívil pápež Ján Pavol II. trikrát - v rokoch 1990, 1995 a v septembri 2003.

Môžeš Boha opustiť,
ale nemôžeš zabrániť, aby Ťa hľadal.
Môžeš Boha nenávidieť,
ale nemôžeš zabrániť, aby Ťa mal rád,
Môžeš sa rozhodnúť proti Kristovi,
ale On sa na Golgote rozhodol pre Teba.
Môžeš sa vyhýbať jeho slovu a jeho Cirkvi,
ale jeho slovo a Cirkev ťa napriek tomu stále hľadajú.
Môžeš si sám hľadať cesty,
ale nemôžeš zabrániť, aby ťa Boh neviedol.
Môžeš Boha zapierať, preklínať,
ale nemôžeš zabrániť, aby Boh nebol.
Ján Pavol II.

Novoťania na audienciách


Štefan Kolenčík


Ľudovít Janckulík

Štefan Kolenčík, kolencik@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál