Veľkonočná výstava 2011

Novoť - V priestoroch Žilinského samosprávneho kraja je pre širokú verejnosť v mesiaci apríl otvorená „ Veľkonočná výstava klientov zariadení sociálnych služieb“,ktorá je spojená s predajom výrobkov.


Prezentujú sa tu mnohé zariadenia a nechýba ani naše. Klienti na túto výstavu pripravili bohatú paletu výrobkov, ako sú kraslice, zajace, bohato zdobené košíky, kurčiatka a mnohé iné. Obdivovali sme zručnosť, šikovnosť a vynaliezavosť s akou sa do tejto aktivity pustili. Pri inštalácii sme skonštatovali, že sa nemusia hanbiť za svoju prácu, lebo viacerí ocenili tieto pekné výrobky. Potvrdzuje to skutočnosť, že záujemcovia si hneď niektoré výrobky odkúpili. Všetci máme radosť z takejto prospešnej činnosti našich klientov a tešíme sa z ich ďalších kreatívnych nápadov.


0565


0566


0567


0568


0569


0570


0571

ZPS a DSS Novoť, ddnovot@vuczilina.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál