Šachový turnaj o cenu riaditeľa Úradu ŽSK

Novoť - Žilinský samosprávny kraj, odbor školstva a športu spolu s odborom sociálnych vecí Žilinského samosprávneho kraja usporiadali dňa 13.4. 2011 v poradí, III. ročník šachovej súťaže pre žiakov stredných škôl a klientov zariadení pre seniorov a domovov sociálnych služieb v zriadovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja s názvom „Šachový turnaj o cenu riaditeľa Úradu Žilinského samosprávneho kraja“.


Cieľom súťaže bolo prelomiť generačné bariéry medzi juniormi a seniormi a poukázať na význam šachu pri rozvoji myslenia v každom veku. Šachovej súťaže sa celkove zúčastnilo 70 súťažiacich. Z tohto počtu bolo 12 klientov zo ZPS a DSS a 58 žiakov stredných škôl. ZPS a DSS Novoť reprezentoval pán Alojz Švába. V silnej konkurencii 12 klientov zo ZPS a DSS sa umiestnil na peknom 3. mieste. V celkovom poradí obsadil 24. priečku.
Šachový turnaj sa všetkým súťažiacim veľmi páčil. Tešíme sa, že sa ho zúčastníme aj v budúcom roku. ZPS a DSS Novoť ďakuje nášmu klientovi za úspešnú reprezentáciu zariadenia.


0560


0561


0562


0563


0564

ZPS a DSS Novoť, ddnovot@vuczilina.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál