Športové popoludnie

Novoť - Dňa 13. apríla 2011 sa v našom zariadení organizovalo športové popoludnie, ktorého sa zúčastnili zamestnanci aj klienti.


Svoje sily si zmerali v stolnom tenise. Do športového podujatia sa zapojilo 7 zamestnancov a 2 klienti. Športovú akciu prišlo povzbudiť veľa fanúšikov. Všetkých hráčov povzbudzovali svojim potleskom. Športová atmosféra bola vynikajúca.
Súťažiaci obsadili tieto miesta 1. miesto Václav Kasan
2. miesto Vladimír Vangel
3. miesto Margita Zavoďanová, Albína Veselovská
Výhercom srdečne blahoželáme! Ďakujeme všetkým, ktorí sa do tohto športového diania zapojili.


0550


0551


0552


0553


0554


0555


0556


0557


0558


0559

ZPS a DSS Novoť, ddnovot@vuczilina.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál