Veľkonočný pozdrav

Novoť - Veľkonočný pozdrav pre návštevníkov novotskej stránky i všetkých občanov od pracovníkov a obyvateľov nášho zariadenia.
ZPS a DSS Novoť, ddnovot@vuczilina.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál